مدارک لازم برای اجاره خودرو و شرایط ضمانت در تک رنت

مدارک لازم برای اجاره خودرو لوکس برای ساکنین تهران و کرج :

-مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان الی ۵۰۰ میلیون تومان جهت ودیعه اجاره خودرو که مبلغ بستگی به خودروی مورد نظر دارد، همچنین در صورت اینکه طلا ، دلار ، سکه ، ارز دیجیتال نزد مجموعه جهت ضمانت بگذارید  از پرداخت مالیات معاف می گردید.

-چک یا سفته به ارزش خوردروی مورد اجاره

-کارت شناسایی ترجیحا کارت ملی جدید با تاریخ جدید

-مدرک احراز سکونت یا شغلی مثل اجاره نامه ،قولنامه،سند ملکی،فیش حقوقی ،جواز کسب ،این مدارک فقط کپی آن نزد مجموعه می ماند و فقط برای تایید آدرس شما می باشد.(اجاره ناه یا سند مالکیت می تواند به نام پدر یا مادر اجاره گیرنده باشد)

-اجاره خودرو با ضانت خودروی شخصی که اگر ایرانی یا چینی که ارزش آن بالای ۳۰۰ میلیون تومان باشد را که سند آن در رهن شخص یا شرکتی نباشد را در پارکینگ مجموعه ما بگذارید و خودروی مورد نظر خودتان را اجاره کنید.

-چک یا سفته به ارزش خوردروی مورد اجاره

-کارت شناسایی ترجیحا کارت ملی جدید با تاریخ جدید

– اجاره خودرو با سند لکی که اگر سند ملکی به نام خودتان در تهران یا کرج باشد میتوانید جهت ضمانت نزد ما بگذارید و ۳۰% ودیعه لازم را پرداخت کنید.

-چک یا سفته به ارزش خوردروی مورد اجاره

-کارت شناسایی ترجیحا کارت ملی جدید با تاریخ جدید

مدارک لازم برای اجاره خودرو لوکس برای سایر شهر های ایران:

مبلغ ۲۵۰ الی ۷۰۰ میلیون ودیعه نقدی که مبلغ بستگی به خودروی مورد اجاره دارد.

 • چک یا سفته به ارزش خودرو مورد اجاره
 • کارت ملی جدید
 • مدرک احراز سکونت یا شغلی مثل اجاره نامه ،قولنامه،سند ملکی،فیش حقوقی ،جواز کسب ،این مدارک فقط کپی آن نزد مجموعه می ماند و فقط برای تایید آدرس شما می باشد.

ارائه سند ملکی به نام شخص اجاره گیرنده  که در رهن شخص یا شرکتی نباشد به همراه ۴۰% از ودیعه که در توضیحات قبل گفته شد.

شرایط ضمانت اجاره خودرو های لوکس برای مسافران خارجی :

 • ارائه پاسپورت محل اقامت
 • مبلغ ۱۵۰۰ دلار امریکا الی ۴۰۰۰دلار بابت ودیعه اجاره خودرو
 • اعلام محل سکونت هتل یا ادرسی در آنجا اقامت می کنند.

شرایط ضمانت خودرو های اقتصادی خارجی برای تمامی افراد:

 • همان توضیحات خودرو های لوکس (فقط مبلغ ودیعه تغییر میکند)
 • ساکنین تهران و کرج:۵۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان
 • ساکنین شهرستان : ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان
 • مسافران خارجی:۷۰۰ الی ۱۵۰۰ دلار

شرایط ضمانت اجاره خودرو های ایرانی:

 • ساکنین تهران و کرج : ۱۵الی۳۰ میلیون تومان
 • ساکنین شهرستان:۲۵ الی ۵۰ میلیون تومان
 • مسافران خارجی:۵۰۰ دلار